T-Forma

 • T-shape Chimney Cooker Hood Touch Control Chimney 125B 60/90cm

  T-formë Oxhak Cooker Hood Touch Control Oxhak 125B 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 550 m³/orë, 65dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra ventilimi opsionale:

  ventilim jashtë nga një tub kanal i instaluar+riciklim brenda me filtra karboni CB506 (nuk përfshihen);

  Ndriçimi LED: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësive ndërprerës elektronik me prekje të butë: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësor ndaj mjedisit.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.

 • T-shape Chimney Cooker Hood Touch Control Chimney 111 60/90cm

  T-formë Oxhak Cooker Hood Touch Control Oxhak 111 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 750 m³/orë, 67dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra të ventilimit Opsionale: ventiloni jashtë me një tub kanal të instaluar+ricikloni brenda me filtra karboni CP120 (nuk përfshihen);

  LED Pan Lighting: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësisë kontroll i butë me prekje: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësor me mjedisin.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa dhe filtrimin rrethues.

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.

 • T-shape Chimney Cooker Hood Electronic switch 101 60/90cm

  T-formë Oxhaku Tapa Elektronike Çelës elektronik 101 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 550 m³/orë, 65dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra të ventilimit Opsionale: ventiloni jashtë me një tub kanal të instaluar+ricikloni brenda me filtra karboni CP120 (nuk përfshihen);

  Ndriçimi LED: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësive ndërprerës elektronik me prekje të butë: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësor ndaj mjedisit.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa.

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.

 • T-shape Chimney Cooker Hood Push Button Chimney 126 60/90cm

  T-formë e oxhakut Hood Hood Push Button Oxhak 126 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 550 m³/orë, 65dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra ventilimi opsionale:

  ventilim jashtë me një tub kanal të instaluar+riciklim brenda me filtra karboni CP120 (nuk përfshihen);

  Ndriçimi LED: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësive ndërprerës elektronik me prekje të butë: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësor ndaj mjedisit.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.

 • T-shape Chimney Cooker Hood Touch Control Chimney 129 60/90cm

  T-formë Oxhak Cooker Hood Touch Control Oxhak 129 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 550 m³/orë, 65dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra ventilimi opsionale:

  ventilim jashtë me një tub kanal të instaluar+riciklim brenda me filtra karboni CP120 (nuk përfshihen);

  Ndriçimi me shirit LED: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësive ndërprerës elektronik me prekje të butë: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësor ndaj mjedisit.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa dhe filtrin Perimetër të qëndrueshëm.

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.

 • T-shape Chimney Cooker Hood Push Button Chimney 125 60/90cm

  T-formë e oxhakut Hood Hood Push Button Oxhak 125 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 350 m³/orë, 65dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra të ventilimit Opsionale: ventiloni jashtë me një tub kanal të instaluar+ricikloni brenda me filtra karboni CB506 (nuk përfshihen);

  Ndriçimi LED: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësive ndërprerës elektronik me prekje të butë: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësor ndaj mjedisit.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa.

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.

 • T-shape Chimney Cooker Hood Touch Control Chimney 108 60/90cm

  T-formë Oxhak Cooker Hood Touch Control Oxhak 108 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 550 m³/orë, 65dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra ventilimi opsionale:

  ventilim jashtë me një tub kanal të instaluar+riciklim brenda me filtra karboni CP120 (nuk përfshihen);

  Ndriçimi LED: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësisë kontroll i butë me prekje: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësor me mjedisin.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa dhe filtrin Perimetër të qëndrueshëm.

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.

 • T-shape Chimney Cooker Hood Touch Control Chimney 106 60/90cm

  T-formë Oxhak Cooker Hood Touch Control Oxhak 106 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 550 m³/orë, 65dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra ventilimi opsionale:

  ventilim jashtë me një tub kanal të instaluar+riciklim brenda me filtra karboni CP120 (nuk përfshihen);

  Ndriçimi LED: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësisë kontroll i butë me prekje: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësor me mjedisin.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.

 • T-shape Chimney Cooker Hood 60MM Panel Height 102A 60/90cm

  T-formë Oxhaku Tapa Kapaku 60MM Paneli Lartësia 102A 60/90cm

  Shkalla e nxjerrjes: 550 m³/orë, 65dB (A) (Presioni i zhurmës së zhurmës)

  Dy mënyra të ventilimit Opsionale: ventiloni jashtë me një tub kanal të instaluar+ricikloni brenda me filtra karboni CP120 (nuk përfshihen);

  Ndriçimi LED: llambat e kapakut të tenxhere mund të vazhdojnë të punojnë për mbi 10000 orë.

  3 Nxjerrja e shpejtësisë kontroll mekanik: shpejtësi të ndryshme për stile të ndryshme gatimi, kursim energjie miqësore me mjedisin.

  Pastroni më lehtë filtrin e aluminit me 5 shtresa

  Këshillë: Zëvendësoni filtrin e karbonit çdo 2-4 muaj.